Klienditeenindamine

 • Põhitingimused

  Need tingimused kehtivad kõigis õigussuhetes, mis tekitavad klientide ja müüja, internetipoe MEGATEK, ettevõtte ERIDITA  vahel.

  Lisaks nendele tingimusele reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad kaupade ostmisel e-poe MEGATEK kaudu, Eesti Vabariigi õigusaktidega.

  Ettevõttel ERIDITA  on õigus e-poe arengu ja kasutuskindluse tõstmise huvides muuta ja täiendada neid tingimusi, hinnakirju ja eripakkumiste tingimusi. Tingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad veebilehel https://megatek.ee avaldamise hetkest.

  Kui tellimus on esitatud enne uute tingimuste jõustumist, kohaldatakse tingimusi, mis kehtisid tellimuse esitamise hetkel, v.a juhtudel, kui seaduses või nende tingimustega on sätestatud teisiti.

  Kaupade ja teenuste hindu võidakse muuta ette teatamata.

  Kõik pildid ja kirjeldused on võimalikult tõepärased, kuid ei anna alati kauba kohta kõikehõlmavat teavet. Meie kasutada on kauba tootjalt saadud pildid ja kirjeldused, kus mõnikord esineb vigu.

  Kaupade ja nende omaduste kirjeldusel proovime olla võimalikult täpsed, samas ei pretendeeri me kuulutama lõplikku tõde. Kaubatootjad võivad muuta spetsifikatsioone ilma meiega kooskõlastamata.

  Kui märkate kauba kirjelduses või pildis ebatäpsusi, teavitage meid sellest telefoni või e-posti teel.

 • Kauba valimine ja hind

  Kauba kiireks ja täpseks valimiseks kasutage vasakul asuvat kategooriamenüüd ja paremal asuvat sortimismenüüd (kaubamärk, liik, suurus jne).

  Kauba pildil klõpsates pääsete üksikasjaliku kirjeldusega lehele, kus saate näha suurendatud kujutisi, valida pakendi või seotud kaubad.

  Hinnad e-poes MEGATEK kehtivad maksmise hetkel.

  Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

  Hindadele võidakse lisada kohaletoimetamishind vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamisviisile.

  Pärast kauba valimist klõpsake nupul ''Lisa ostukorvi''. Valitud kaup liigub automaatselt teie ostukorvi, samas saate jätkata järgmise kauba valimist.

  Saate alati ostukorvis olevaid kaupu redigeerida, lisada või eemaldada jaotise ''Minu ostukorv'' kaudu

 • Tellimuse vormistamine ja maksmine

  Tellimuse vormistamist saate alustada vajutades "Ostukorv"

  Kui kaupa ei saa kohale toimetada teie valitud viisil, valige muu viis või võtke ühendust.

  Kaup loetakse ostetuks ning ostu-müügi leping sõlmituks hetkest, mil määratud summa laekub ettevõtte ERIDITA  arvelduskontole.

  Pärast arve maksmist saate originaalarve e-posti aadressile, mille teatasite tellimuse vormistamisel.

  Kliendil on õigus valida järgmiste maksevõimaluste vahel:

  • Pangaulekandega.
  • Sularahas kontoris.
  • Pangakaardiga kontoris.
  • Järelmaksu - Järelmaks
 • Kohaletoimetamisviis ja -hind

  Internetipood pakub mitut kohaletoimetamisvõimalust:

  • Ostetud kaup toimetatakse kohale tellimuse vormistamisel teatatud aadressile
  • Kauba saate kätte kontoris

  Tarne maksumus:

  • Väike tehnika Tallinna piires - tasuta
  • Suur tehnika Tallinna piires - 15 EUR
  • Väike tehnika kogu Eestis - 5,90 EUR
  • Suur tehnika kogu Eestis - 29 EUR
  • Eksport - arvutatud individuaalselt

  Pärast kauba kullerile või kullerteenusele üleandmist võetakse teiega ühendust kauba kohaletoimetamise täpsustamiseks või teavitatakse teid kauba saabumisest teie valitud postiautomaati SMS-iga.

  Kuller toimetab tellimuse kohale tellimuses näidatud aadressile, Teie maja ukseni. Kohaletoimetamisaadressi ei saa muuta.

  Kauba saamisel ettevõtete Post24 postiautomaadist või kulleriga soovitama üle vaadata pakend ning väliste kahjustuste korral näidata see kulleri saatelehel või teatada kahjustustest kohe e-posti teel või kontakttelefonil 5514726.

  Laos olev kaup toimetatakse kohale 1-3 päeva jooksul Eesti piires.

  Juhul, kui teie tellitud kaupa pole laos ja seda tuleb tarnijalt tellida, mistõttu on kohaletoimetamine etteantud tähtajaks võimatu, ning muudel juhtudel, kui õigeaegne kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik põhjustel, mis ei sõltu ettevõttest ERIDITA , teavitama viivitusest tellimuses näidatud kontakttelefonil või e-posti aadressile päeva jooksul.

  Mitme kauba tellimisel sõltub kohaletoimetamisaeg kõige pikaajalisema kohaletoimetamisajaga kaubast.

  Kui te pole kaubast enam kohaletoimetamistähtaja pikendamise tõttu huvitatud, on teil õigus tellimus tühistada ning teie makstud summa (koos kohaletoimetamismaksumusega) makstakse teile tagasi.

  Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse eest, kui selle põhjustasid kliendi antud ebatäpsed, poolikud või valed andmed tellimuse vormistamisel.

 • Kauba tagastamine

  Kliendil on õigus taganeda tehtud ostust 14 päeva jooksul alates tellimuse üleandmisest kliendile, teatades sellest kirjalikult müüjale koos kauba tagastamise põhjusega.

  Tehingust taganemisel peab klient tagastama ostetud kauba müüjale 14 päeva jooksul alates müüja teavitamisest oma soovist tehingust taganeda. Kõik kauba tagastamisega seotud kulud tasub klient, k.a. esmane transpordikulu. Klient ei pea maksma transpordikulusid defektse kauba tagastamisel.

  Pärast kauba tagasisaamist kohustub müüja tagastama kliendile kogu kauba eest makstud raha, sealhulgas kliendi makstud kulud kauba kohaletoimetamiseks poest, samale arvelduskontole, millelt sooritati kauba eest maksmine, 14 päeva jooksul.

  Kauba tagastusõiguse realiseerimiseks ja tehingust taganemiseks peab klient hoolikalt avama kauba pakendi ja tagastama kauba koos originaal pakendiga. Pakendist väljavõetud kaupade tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte. Toote saab tagastada ainult siis, kui toode on tagastades täiesti kasutamata ning originaalpakendis.

  Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud.

  Soetatud kaup ei kuulu vahetamisele juhul, kui see valmistati tellija tingimustel, tellimise peale või tellija isiklikeks vajadusteks.

 • Pretensioonide esitamise tingimused ja poolte vastutus

  ERIDITA OÜ vastutab defektide eest, mis ilmnesid 2 aasta jooksul kauba soetamisest, ent mitte hiljem kui kuud pärast defekti avastamist.

  Pretensioonide esitamise tähtaja jooksul on ostjal õigus tasuta remondile poe arvelt. Kui kauba parandamine on võimatu, vahetatakse kaup välja töökoja volitatud isiku otsuse alusel.

  Defektse kauba tagastamisel tagastatakse teile makstud summa koos transpordikuludega esitatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates defektse kauba tagastamisest.


  Pretensioonide esitamise õigus toimib juhul, kui kaupa kasutati eranditult otstarbekohaselt ja ainult kodumajapidamises.

  Kui purunemine toimus tootja süül, parandatakse kõik tootmis- ja materjalidefektid, samuti töö ja varuosade hind. Hüvitamisele ei kuulu välistingimustest (nt välk, voolukõikumised, ebapiisav ventilatsioon, tühjenenud akud, tulekahju, uputus, loomulik kulumine) põhjustatud purunemised ning kauba vale käsitsemine ja kulumaterjalide defektid.

  Pretensioonide esitamise õigus kehtib üksnes originaaldokumendi esitamisel.

  Pretensioonideks ei ole kauba kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku välimuse taastamine ning kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud defektide likvideerimine.

  Kui pretensioonialune ese asendatakse teisega, kehtib kaubale uus pretensioonide esitamise tähtaeg samaks perioodiks. Ühe komponendi väljavahetamisel kehtib pretensioonide esitamise uus tähtaeg väljavahetatud komponendile.

  ERIDITA OÜ ei võta vastu pretensioone järgmistel juhtudel:

  • Kauba esitamisel poodi remondi tegemiseks ei esitata selleks vajalik ostudokument või on selle andmeid omavoliliselt muudetud
  • Seerianumber või mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teisaldatud või loetamatuks tehtud
  • Kauba konstruktsiooni või tehaseseadetesse on tehtud omavolilisi muudatusi
  • Kaup läks rikki omaniku süül vale kasutamise, juhiste mittejärgimise, hooletu käsitsemise/hoolduse või liigkoormamise tagajärjel
  • Toimus tavapärane kauba füüsiline kulumine tavakasutuse käigus

  ERIDITA OÜ vastutab teie ees, aga teie vastutate ERIDITA OÜ ees kahju eest, mida on teisele poolele põhjustatud nende tingimuste rikkumiste korral ja ulatuses, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustega.


  ERIDITA OÜ ei vastuta teile tekitatud kahju ega kauba kohaletoimetamisviivituse eest juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaoludest, mida ERIDITA OÜ ei saanud mõjutada ja mille ilmnemist ERIDITA OÜ ei näinud ega saanud ette näha (vääramatu jõud).

 • Privaatsuseeskirjad

  Poes registreerumisel ja ostude tegemisel säilitab müüja kliendi kohta tema esitatud isikuandmed (Google Analytics andmed, ees- ja perekonnanimi, tava- ja e-posti aadress, kontakttelefon) ja kogu tehtud oste puudutava teabe.

  Kõiki kliendilt tellimuse vormistamise käigus saadud andmeid peab müüja kliendi isikuandmeteks ja töötleb neid konfidentsiaalse teabena vastavalt EV isikuandmete kaitse seadusele ostude paremaks kavandamiseks ja tarbijaharjumuste analüüsiks.

  Müüja ei edasta saadud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud minimaalselt neid, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamise korraldamiseks. Kliendil on õigus vaadata müüja valduses olevaid andmeid ning keelata nende edasise töötlemise.

  Krüptitud andmeedastuskanali kasutamine poe ja pankade vahel tagab selle, et kõrvalised isikud ja ka müüja ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele pangarekvisiitidele.

  Kõik erimeelsused kliendi ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.

  Müüja vastab kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel 15 tööpäeva jooksul. Kui erimeelsusi ei suudeta lahendada kompromissi kaudu, on kliendil õigus oma huvide kaitsmiseks pöörduda Riigi Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Kõik vaidlused, mis tekivad kokkuleppe mittesaavutamisel või nende tingimuste ulatuse väliselt, lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.